Redakcja

Redakcja: Adam Owczarek (redaktor naczelny), Dominik Wójcik, Marek Nowak, Ireneusz Hyra, Janusz Ludwiczak

Wydawca:
Agencja AgatArt – Adam Owczarek
ul. Franciszkańska 133/6
91-845 Łódź
tel. 426331100